Latest Post

Hal Ini Sangat Menentukan Harga Asuransi Mobil Cara Cerdas Dapat Uang 500rb Sehari

Semua surat yang ada didalam alquran tentunya memiliki makna dan pesan tersendiri yang dapat berguna bagi kehidupan seluruh umat kedepannya. Namun ada satu surat yang memiliki kedudukan khusus jika dibanding dengan surat lainnya. Surat tersebut tidak lain adalah surat Yasin yang merupakan surat ke 36 dalam Alquran dan memiliki jumlah ayat 83. Lantas hal apakah yang menjadikan surat Yasin ini menjadi istimewa?

Alasan mengapa surat Yasin menjadi surat yang isitmewa karena siapapun yang rajin membaca surat ini maka akan mendapatkan keutamaan yang berlimpah dari Allah SWT. Selain itu juga biasanya surat Yasin ini adalah surat yang selalu dibacakan setiap kali ada orang yang sedang menghadapi sakaratul mautnya ataupun dibacakan ketika kita sedang melayat ke orang yang telah wafat.

Ada baiknya setelah membaca surat Yasin tersebut agar kita yang membaca mendapatkan amalan yang lebih sempurna maka kita tutup dengan membaca doa Yasin. Doa Yasin ini adalah bacaan doa yang biasa dibacakan setiap kali kita selesai membaca surat Yasin. Jika anda belum mengetahui bacaan doa dan makna dari tersebut, berikut ini bacaan dan maknanya yang bisa anda baca dan pelajari.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

“Allahumma innaa nastahfidzhuka wa nastaudi’uka diinana wa anfusanaa wa ahlanaa wa aulaadanaa wa amwaalanaa wa kulla syai’in a’thaitanaa.

“Allahummaj’alnaa wa iyyaahum fii kanafika wa amaanika wa jiwaarika wa ‘iyaadzika min kulli syaithaanim mariid wa jabbaarin‘ aniid wa dzii ‘ainin wa dzii baghyin wa min syarri kulli dzii syarrin innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir.

“Allahumma jammilnaa bil’aafiyati was salaamati wa haqqiqnaa bit taqwaa wal istiqaamati wa a’idznaa min muujibaatin nadaamati innaka samii’ud du’aa’i.

“Allahummaghfirlanaa wa li waalidiina wa li aulaadinaa wa li masyaayikhinaa wa li ikhwaaniaa fiddiini wa li ashhaabinaa wa ahbaabinaa wa liman ahabbanaa fiika wa liman ahsana ilainaa wa lil mukminiina wal mukminaati wal musliminiina wal muslimaati ya rabbal ‘aalamiin.

“Washalli allahumma ‘alaa abdika warasuulika sayyidinaa wamaulanaa muhammadin wa ‘ala alihi washahbihi wasallam.

“Warzuqnaa kamaalal mutaaba’ati lahu dhaahiran wa baathinan fii ‘aafiyatin wa salaamatin birahmatika yaa arhamar raahimiin.

Artinya :

“Ya Allah kami memohon penjagaan-Mu dan menitipkan kepada-Mu agama kami, dari kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta benda kami, dan apa saja yang telah engkau berikan kepada kami.”

“Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kami dalam penjagaan, tanggungan, kedekatan dan perlindungan-Mu dari godaan setan yang menggoda, orang yang kejam, zalim dan durhaka, dan dari kejahatan penjahat, sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu.”

“Ya Allah, baguskanlah kami dengan kesehatan dan keselamatan, dan sejatikanlah kami dengan takwa dan istiqamah, jagalah kami dari penyesalan, karena sesungguhnya Engkau maha mendengarkan Doa.”

“Ya Allah ampunilah kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami seagama, sahabat-sahabat kami, kekasih-kekasih kami, orang yang mengasihi kami karena Engkau, dan kepada siapa saja yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang beragama Islam laki-laki dan perempuan, wahai Tuhan semesta alam.”

“Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada hamba dan utusan-Mu, yaitu junjungan kami Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.”

“Dan limpahkan kepada kami kesempurnaan mengikutinya lahir dan batin, dalam keadaan sehat dan selamat dengan rahmat-Mu wahai sebaik-baik Penyayang dari para penyayang.”

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *